Blockchain (blockkedjan) - en översikt

Inläggsbild för Blockchain

Blockchain - tekniken bakom Bitcoin, Ethereum

Kanske har du hört talas om blockkedjan tidigare, tekniken bakom kryptovalutor såsom Bitcoin, Ethereum m.m. Entusiasterna hyllar den som räddningen mot en en mer centraliserad värld, kritiker menar att den mest när hype och saknar praktiskt användning.Här går vi igenom vad en blockkedja är, dess historia, vad som är skillnaden mellan en Blockkedja och en Kryptovaluta samt listar intressanta Blockchain projekt.

Sammanfattning

Blockchain – eller blockkedjan som den brukar kallas på svenska är tekniken bakom de flesta kryptovalutor. Den möjliggör att de olika datorerna i nätverket kan enas om vad som har skett, utan att de behöver lita på varandra.

Läs mer: Vad är en Kryptovaluta

Historia

De flesta förknippar blockchain med Bitcoin idag, som är bland de äldsta och mest säkra blockkedjorna.

Men idén bakom Blockchain föddes redan 1991, när forskarna Stuart Haber och W. Scott Stornetta tog fram en praktiskt datorbaserad lösning för att tidsstämpla elektroniska dokument, så det inte gick att manipulera dess i efterhand.

Systemet byggde på att en kedja av block skapades där dokumenten kunde sparas, och kryptografiska metoder användes för att säkerställa att ingen kunde ändra i kedjan.

Dock kom denna tekniken aldrig till någon användning, och patentet gick ut 2004, fyra år innan Bitcoins födelse.

Bitcoin nätverket

I slutet av 2008 så dök ett dokument, ett så kallat White paper upp via en mejllista för kryptografi entusiaster med ett förslag på en ny decentraliserad ”peer-to-peer” elektronisk valuta.
Denna elektroniska valuta kallades för Bitcoin och bakom den låg en person eller grupp som kallade sig för Satoshi Nakamoto.

Algoritmen den byggde på kallas ”Hashcash proof of work” och den går kortfattat ut på att datorer i ett decentraliserat nätverk registrerar och verifierar transaktionerna på blockkedjan för att skydda mot manipulering såsom ”double spending”.
Läs merBitcoin – en översikt

Decentralisering

Ett decentraliserat system är motsatsen till hur centraliserade system fungerar, te.x. ett banksystem fungerar. I centraliserade system så finns det en central enhet som godkänner och verifierar alla transaktioner och där du som kund måste lita på att de håller dina pengar säkra.

Blockkedjan och Bitcoin försöker ta bort behovet av att man måste lita på en tredjepart och skapa ett decentraliserat system.

Blockkedjan kan beskrivas som ett stort nätverk av datorer, som genom att följa protokollets regler inte behöva lita på varandra, eller ens känna till vilka de andra datorerna i nätverket är. Styrkan i systemet ligger i att även om en dator i nätverket skulle försöka fuska, så kommer den snabbt bli avslöjad, då de andra datorerna väldigt enkelt kan upptäcka att den inte följt reglerna.

Detta gör att man inte behöver ha en central aktör, utan alla datorer i systemet ersätter den rollen som centrala aktörer historiskt har haft.

Och vem som helst kan ladda ner programmet och bli en del av nätverket och hjälpa till att verifiera transaktioner.

Läs merHur fungerar blockkedjan genom ett enkelt spel

Ethereum – 2:a generationens blockkedja

I början av 2013 så föreslog Vitalik Buterin, programmerare och medgrundare av Bitcoin Magazine att Bitcoin behövde ett script språk för att bygga decentraliserade applikationer.

Bitcoin communityn var dock inte övertygade att detta var rätt utveckling för Bitcoin.

Vitalik beslöt sig  då för att starta utvecklingen av en ny blockchain baserad plattform, Ethereum, som innehöll möjligheten att utveckla egna script, så kallade smarta kontrakt (smart contracts).

Smarta kontrakt är datorprogram som är uppladdade till Ethereums blockkedja och kan användas för att automatisera transaktioner om vissa kriterier är nådda.

Detta brukar kallas för DApps (decentralized applications) och körs på Ethereums blockkedja.

Det finns idag hundratals dappar som körs på Ethereums blockkedja inom en rad kategorier, såsom spel, sociala medier plattformar, online kasinon och handelsbörser.
Ethereum brukar därför ofta räknas som Blockchain 2.0 då introduktionen av smarta kontrakt var revolutionerande.
Läs merEthereum – en översikt

Blockchain idag

Blockchain tekniken har fått otroligt mycket uppmärksamhet de senaste åren, dels på grund av Bitcoin och andra kryptovalutors helt otroliga prisutveckling men även själva tekniken börjar uppmärksammas och appliceras på en rad nya områden.

Idag finns det tusentals olika Blockchain projekt, många är mer eller mindre kopior av varandra men det finns även en hel del unika och nyskapande projekt.

Ett av målen med Cryptoaddicts.se är att skriva om dessa olika projekt och öppna ögonen för en helt ny framtid, den decentraliserade framtiden.

Skillnaden mellan Blockchain och Kryptovaluta?

Vad är då skillnaden mellan en kryptovaluta och en blockkedja? Kortfattat kan man säga att de är två sidor av samma mynt.

Blockkedjan är tekniken som får systemet att fungera. Detta kan liknas vid ett datorprogram som användare laddar hem och ansluter till nätverket.

En kryptovaluta är valutan som används inom en blockkedja.

I Bitcoins fall så belönas alla som hjälper till att verifiera nätverket med just Bitcoin.

I början var det ”enkelt” att utvinna Bitcoin, men ju fler Bitcoins som utvinns ju svårare blir det. Nu är svårighetsgraden så hög att det mycket kraftfulla datorer / server parker som drar stora mängder ström.

För att ett decentraliserat blockchain system skall fungera så måste det finnas ett ekonomiskt incitament för att låna ut sin datorkraft.

Därför är det vanligt att de som lånar ut sin datorkraft till nätverket med den lokala kryptovalutan.