, ,

Digitala valutor del 1 – En introduktion till Kryptovalutor och Blockkedjan

Utvald bild för inlägget introduktion till Digitala Valutor del 1

Välkommen till den första delen i vår nybörjarvänliga introduktion till Digitala valutor, som kommer fokusera på Kryptovalutor och Blockkedja tekniken. I detta inlägget kommer vi beskriva vad en Kryptovaluta är, hur tekniken bakom (Blockkedjan) fungerar samt vilka fördelar dessa digitala valutor har gentemot traditionell fysisk valuta såsom Kronor, Dollar osv. 

Vill du läsa 1 minuts sammanfattningen av inlägget – klicka då här.

Vad är en Digital valuta

För att besvara frågan vad en digital valuta är, så behöver man egentligen ha en definition på vad pengar egentligen är? Detta kan säkert tyckas vara en ganska självklar fråga för de flesta, alla vet väl vad pengar är, men för att förstå fenomenet med digitala valutor i formen kryptovalutor så behöver begreppet pengar ges en definition.

“Pengar är i grund och botten ett redovisningssystem, det registrerar vem som äger vad, vem har vad och vem är skyldig vem. Men för att detta systemet skall fungera i verkligheten så behövs någon som står bakom bakom som ansvarig utgivare, någon som kan garantera att pengarna är äkta. I hundratals år har staten tryckt pengar och varit agerat som denna pålitliga aktör. ” – Paul Vigna, Wall Street Journal

Med Bitcoin födelse så behövdes inte längre staten för att trycka pengar och överföra pengar. Bitcoin fungerar som ett helt öppet redovisningssystem, det skapar sina egna mynt automatiskt, det registrerar transaktioner samt registrera värde, och eftersom den gör det digitalt, så det kan skickas direkt och allting registreras i ett öppet register, som är känt som Blockkedjan.

Bitcoin var visserligen inte var den första digitala valutan, men det är den som introducerat blockkedjan som har skakat om hela den finansiella marknaden och som på allvar kan utmana det monopol som stater har för att trycka upp och redovisa pengar, helt utan att någon enskild entitet står bakom det.

Vad är en Blockkedja

Genom århundraden har vi förlitat oss på tredjepartsaktörer såsom Myndigheter, Banker osv för att överföra pengar och andra ekonomiska tillgångar, då vi litar på dessa aktörer samt att de erbjuder en säkerhet. Dessa tredjepartsaktörer har alltid varit en naturlig del när det gäller ekonomiska transaktioner eftersom de både autentiserade och registrerade att en transaktion har ägt rum.

Men baksidan med dessa aktörer är att det ofta är långsamma, dyra samt kan bli / utsättas för korruption / utpressning och tvingas manipulera transaktioner som har skett / kommer ske.

Därför skapades tekniken som kallas blockkedjan och en av de första och mest kända kryptovalutor som använder denna är Bitcoin. Men vad är då en Blockkedja?

Blockedjanär ett nytt sätt att förvara och registrera transaktioner. Det är en teknik som tillåter individer att flytta digitala valutor / tillgångar samtidigt som det registreras på en decentraliserad publik databas. Blockkedjan består av block, där alla transaktioner som sker är verifierade, tidstämplade och länkas till det föregående blocket. På detta sätt skapas en kronologisk kedja av händelser / transaktioner som är helt offentlig, vem som helst kan gå in och se vilka transaktioner som gjorts.

Det finns en rad olika Blockkedjor varav Bitcoin och Ethereum är det största och mest använda. Historiskt sett har varje kryptovaluta haft sin egen blockkedja, men tack vare Ethereum och dess smarta kontrakt så går det alldeles utmärkt att skapa nya kryptovalutor som existerar och verkar på Ethereums blockkedja, dessa kallar då för ERC20 tokens. Allt fler plattformar bygger stöd för detta och i framtiden är det troligt att många blockkedjor kommer ha stöd för att skapa nya tokens.

Kryptovalutor är i normalfallet decentraliserade, vilket innebär att folk över hela världen deltar i nätverket genom att skapa, validera samt registrera händelser i blockkedjan genom att på sina datorer köra så kallade “Noder”. Som vi nämnde tidigare så garanterar noderna i blockkedjan att en transaktion verkligen har skett och går inte att manipulera, detta innebär att alla datorer inom nätverket måste enas om vad som faktiskt har skett, detta kallas för att de når en konsensus.

Bilden nedan visar hur ett nätverk av datorer är sammankopplade och synkroniseras mot ett decentraliserat transaktionsregister 

Bild över hur en blockkedja fungerar
En blockkedja fungerar som ett stort nätverk av datorer, där alla transaktioner som sker registreras av och valideras av datorerna i nätverket

Det finns två vanliga sätt för att nå den konsensus som krävs för att validera och säkerställa att blockkedjan är korrekt, Proof of Work and Mining (PoW) samt Proof of stake and Minting (PoS).

Proof of Work (PoW)

Proof of Work är den vanligaste algoritmen för att nå konsensus om vad som har skett i blockkedjan. Den härstammar från Bitcoin och det är så Bitcoins blockkedja når konsensus.

För att skapa ett “proof of work”, en dator i nätverket måste lösa ett matematiskt problem. Problemet kräver ofta mycket datorkraft för att lösa, men lösning är enkel att bekräfta. När en dator i nätverket löser problemet, så publicerar den lösningen tillsammans med alla transaktioner den har observerat under tiden.

Ägaren till datorn får således både avgifterna för alla transaktioner som den registrerats under tiden samt belönas för att den har skapat ett nytt block i kedjan. Denna processen kallas för mining (utvinning) och är extremt energikrävande, och för varje block som skapas i kedjan så ökar svårighetsgraden för att skapa nya block, vilket gör att energibehovet konstant ökar.

Kända Kryptovalutor som använder PoW – BitcoinEthererumLitecoin

Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake är ett nyare mer energieffektivt sätt för att skapa och validera nya block i kedjan. Istället för att slösa elektricitet för att lösa tunga matematiska problem (PoW), så kan en nod väljas för att “trycka upp” ett nytt block.

Det finns olika lösningar för hur en nod väljs för att ta fram ett nytt block, men de vanligaste är att de antingen satsar (“stake”) sina egna mynt för att få en möjlighet att väljas för att producera block eller att man blir vald i en röstningsprocess.

Kryptovalutan Tron tillämpar en röstningsprocess, där 27 kandidater väljs och samsas om att skapa nya block. Valprocessen sker genom att de som har Tron (Trx) mynt låser dessa på den / de kandidater de vill rösta på, oftast brukar kandidaterna erbjuda någon form av belöning för att väljarna skall lägga sina röster på dem. Genom denna processen är målet att få ett decentraliserat självstyrande system.

Detta är en väldigt grundläggande beskrivning av vad blockkedjan är och hur den fungerar, inom kort kommer vi skriva en artikel som går ner på djupet och utforskar allting osv.

Kända Kryptovalutor som använder PoS – NEOCardanoTron

Vad är en Kryptovaluta

En Kryptovaluta är en form av digital valuta som använder Kryptografi för att genomföra transaktioner. Kryptografi används för att kunna skapa matematiska bevis som ger en hög nivå av säkerhet. Denna tekniken används redan idag inom bl.a. internethandel och banker och kan tillämpas på all typ av information.

Inom kryptovalutor så bidrar kryptografin att det är omöjligt att spendera pengar från andras plånböcker (om man inte har den privata nyckeln) eller att manipulera blockkedjan, tekniken som bakom de flesta kryptovalutor.

Fördelar med kryptovalutor

Hastighet

I motsats till traditionella (även känt som Fiat) centraliserade valutor såsom Dollar, Euro, Kronor osv så kräver inte Kryptovalutor något banksystem bakom för att kunna flytta värde från mottagare A till B.

När en flaskhals som bankerna tas bort så går överföringar med digitala valutor otroligt mycket snabbare, framförallt på en global skala. Tiden det tar att te.x. flytta 100 kr från Sverige till USA räknas i minuter snarare än dagar, oavsett vilket vart i världen man vill flytta pengar till.

Du äger till dina pengar

Har man ett bakkonto med pengar på är det lätt att tro att man äger sina pengar, att man är fri att göra som man vill med dem. Men i praktiken så äger du egentligen inte dina pengar, du har däremot ett löfte från banken om att få ut dina pengar efter en rimlig tid när du begär om att göra ett uttag.

I Sverige så fungerar detta bra, vi litar generellt på banker och myndigheter men det som är en sant idag behöver inte vara sant imorgon. Vad händer om banken går i konkurs och ifall den statliga insättningsgarantin inte kan garantera att betala tillbaka de pengar som du har rätt till osv. Om man tänker på det så finns det många parametrar som gör att det traditionella bank systemet skulle kunna slås ut, te.x. vid en krigssituation osv.

När det kommer till Kryptovalutor så är det faktiskt du som äger dina pengar och kan spendera dem hur, när och vart du vill, utan att behöva blanda in någon tredjepart.

Detta beror på att alla kryptovalutor erbjuder möjligheten att skapa en plånbok, som får en privat samt publik nyckel. Den privata nyckeln används av dig för att auktorisera att en överföring skall ske från ditt konto, ingen annan utan tillgång till den privat nyckeln kan flytta pengar från din plånbok.

Den publika nyckeln används så att andra kan skicka pengar till dig, och den är publik så vem som helst kan se exakt hur mycket pengar som finns på en plånbok om man har den publika nyckeln, dock finns det inget register över vem plånboken tillhör, så därför kan ingen veta vem som äger en viss plånbok, utan bara att det finns. Detta är den grundläggande idén bakom en publik blockkedja, alla transaktioner osv är publika.

Eftersom det inte finns någon central utgivare så finns det ingen Entitet som har tillgång till din plånbok, i motsats till te.x. pengar på ett bankonto, där banken kan frysa tillgångar ifall de anser det nödvändigt.

Dock finns det givetvis en baksida med detta, förlorar du din privata nyckel eller ifall den blir stulen, så kommer du inte längre ha tillgång till dina pengar. Dock så kan man göra en backup på en privatnyckel, vilket gör att även om man skulle förlora den så kan man ändå nå sina pengar. Hur detta fungerar m.m kommer avhandlas i del två av introduktionen.

Du kan ha obegränsat antal krypto adresser

Man kan genom en plånbok skapa hur många adresser man vill, vilket gör att man kan ta emot och spendera pengar ifrån olika adresser från samma plånbok.

En fördel med detta är att te.x. en handlare som driver en E-butik kan ha ett antal adresser för att ta emot och återbetala pengar samt en separat plånbok för deras egna behov osv. Alla dessa olika adresser kan administreras från en plånbok utan att man behöver logga in på rad olika plattformar (som ofta behövs med traditionella pengar), vilket gör processen väldigt tidseffektiv.

Säkerheten

Så länge du (och ingen annan) har tillgång till den hemliga nyckeln så är pengarna säkra. Detta innebär att förvara din hemliga nyckel på en USB sticka och låsa in i ett bankvalv är lika säkert som att förvara bankpapper i ett förvaringsskåp. Ingen kan stjäla dina pengar genom te.x. cyberattacker osv.

Det finns såklart även nackdelar med krypto och digitala valutor, både risken att den privata nyckeln stjäls / tappas bort, en rörlig och högrisk marknad där värdet kan både stiga och sjunka otroligt snabbt m.m.

 

Sammanfattning av Kryptovalutor och Blockkedjan på 1 minut

Kryptovalutor är en form av digitala valutor, som bygger på konceptet att all värdeöverföring, transaktioner, konton m.m registreras i ett öppet register, som kallas för Blockkedjan. Blockkedjan är en decentraliserad databas, vilket innebär att den kopieras och synkroniseras med andra datorer i nätverket, som tillsammans validerar och säkerställer att informationen är korrekt vilket förhindrar att någon enskild dator kan manipulera databasen.

Vem som helst kan ansluta till nätverket och hjälpa till att validera informationen, vilket belönas i med den kryptovalutan som blockkedjan använder. Det finns en rad olika Blockkedjor, vara Bitcoin och Ethererum är de största och mest kända.

En kryptovaluta är det monetära systemet som används i nätverket för att ge ett ekonomiskt incitament för andrar datorer att ansluta sig till nätverket för att validera transaktioner samt säkerställa att blockkedjan är korrekt och fri från manipulation.

Nästa del i serien; Hur kommer man igång med att köpa, investera samt förvara Kryptovalutor ?

I nästa inlägg kommer vi gå igenom olika tillvägagångssätt för att köpa och sälja Kryptovalutor, hur man kan se det utifrån ett investeringssynpunkt samt hur man säkert förvarar sina Kryptovalutor. När nästa del i serien är redo så kommer länken läggas här.

Nedan följer några av våra guider

Guide för att Köpa Bitcoin
Guide för att köpa Ethererum
Guide för att köpa övriga kryptovalutor / Alt coins
Guide till hårdvaruplånboken Ledger Nano S

Recensioner

Recension av Ledger Nano S – En av marknadens säkraste plånböcker för att förvara kryptovalutor
Recension av Coinbase – Största handelsplatsen för att köpa och sälja Bitcoin, Ethererum m.m med Visa/Mastercard
Recension av Binance – En av de största handelsplatserna för att köpa alt coins såsom Tron, XRP (Ripple) m.m

Hoppas ni fann detta inlägget intressant, har ni några frågor / synpunkter eller vill diskutera fenomenet så lämna gärna en kommentar nedan.

Mvh Daniel

Kommentera