Utvald bild för inlägget En djupdykning i kryptovalutan Tron

Fördjupning i kryptovalutan Tron

Vad är då kryptovalutan TRON? - TRON (TRX) är både en Kryptovaluta och Blockchain (blockkedja) projekt som bygger grunden för ett decentraliserat internet. Vi kommer här göra en djupdykning

TRON skapades av entreprenören Justin Sun och i detta inlägget kommer vi förklara vad TRON är, hur det fungerar och hur man kan investera i TRON.

TRON’s vision är att ”laga” och skapa ett helt fritt internet så som det var tänkt från början, där du äger ditt innehåll och är fri att publicera vad du vill. Tron är både en Kryptovaluta med symbolen TRX samt ett enormt nätverk av datorer för att skapa decentraliserade appar och som bygger på Blockkedjan (Blockchain). För att förstå varför TRON behövs och vilken del av internet som det försöker laga så är det viktigt att gå igenom vilka problem som finns med internet idag.

Problemet för producenter av digitalt innehåll

Idag så skapas nästan allt digitalt innehåll (Musik, Bloggar, Video etc) på någon av de stora plattformarna såsom Google, Youtube, Apple, Spotify osv. Om du är en digital skapare och vill tjäna pengar på ditt verk, så mer eller mindre måste du gå igenom av dessa jättar, som fungerar som en ”mellanhand”. De tillhandahåller en plattform för ditt innehåll, men tar också en procentuell avgift på vinsten som ditt innehåll genererar när slutanvändaren tar del av det genom bl.a. klick, likes, visningar, lyssningar osv.

Detta innebär att de har full kontroll över hur mycket de vill betala dig för innehållet som du skapat. Förutom att dessa företag direkt kontrollerar hur mycket du kan tjäna på ditt digitala innehåll, de har också möjligheten att censurera och kontrollera innehållet som du skapar.

När vi nu har diskuterat problemet för skapare av digitalt innehåll så blir det ganska tydligt att det borde finnas en plattform som är gratis där du äger ditt innehåll och bestämmer vad och hur det skall visas.

TRON är plattformen som vill laga det som är fel med internet i dess nuvarande form, att skaparen av digitalt innehåll faktiskt äger sitt innehåll och avgiftsfritt kunna publicera detta, där alla intäkter går direkt till skaparen. Men detta användningsområdet är ett delmål av en mycket större vision, ett helt fritt internet.

Vad är TRON ?

TRON (TRX) är namnet på en Kryptovaluta som verkar på TRONS blockkedja med syftet att laga och decentralisera internet, som det var tänkt att fungera.

Från början var Tron en ERC20 token på Ethereum blockkedjan, men den 25 Juni, känt som ”TRON indepedence Day” så tog TRON steget från att vara en token på Ethererum nätverk till att bli en egen valuta på Trons blockkedja, med förkortningen TRX. Detta steget var en milstolpe och firas därför anhängare runt om i världen som dagen då TRON uppnådde det första målet på sin ambitiösa resa, att bli en självständig Kryptovaluta på sin egen blockkedja.

Låter begrepp som Kryptovaluta och Blockkedja som grekiska? Ingen fara, vi har skapat en enkel och nybörjarvänlig introduktion till begreppet Kryptovalutor och Blockkedjan som du kan läsa här.

En Kryptovaluta är en digital valuta och blockkedjan är tekniken bakom. Bitcoin anses som den första och mest kända av kryptovalutor, och skakade om denna finansiella marknaden när den flyttade den monetära makten från eliten till folket. I dag så finns det tusentals olika kryptovalutor, men TRON är redan en av de största och mest ambitiösa, trots dess unga ålder.

TRON skapades av entreprenören Justin Sun som är VD för organisationen TRON foundation som står bakom TRON och har över 100 anställda och kontor både i Peking och San Fransisco. Tron tekniska team har rekryterats bl.a. från stora företag som Alibaba, Tencent och Baidu och består av erfarna utvecklare inom Krypto och Blockkedjan.

BIld föreställande Tron's grundare Justin Sun tillsammans med Jack Ma
Tron’s grundare Justin Sun med Alibabas grundare Jack Ma

Justin Sun är en karismatisk ledare som ofta brukar liknas som Jack Ma’s (Alibabas grundare) efterträdare. Anledningen till denna liknelsen är att Justin Sun som yngsta någon handplockades av Jack Ma personligen till hans berömda skola för entreprenörer, Jack Ma Hupan University. Justin har synts på bild tillsammans med Jack Ma och ryktet att Alibaba på ett eller annat sätt står bakom TRON har följt med under hela resan. Frånsett detta är Justin även VD för en av Kinas största röstströmmings app, PEIWO som har mer än 10 miljoner användare.

Hur fungerar Tron

Tron är både en Kryptovaluta samt en Blockkedja som vi nämnt ovan. Är du osäker på vad detta är, läs gärna våra enkla introduktion till området här.
Tron är likt Ethereum en plattform, där utvecklare har möjligheten att bygga DAPS, decentraliserade appar. Detta gör att nätverket kan liknas vid te.x. App store men till skillnad från te.x. Apple centraliserade App Store så körs apparna på TRONS nätverk av datorer runt om hela världen. En av grundpelarna bakom blockkedjan är att den skall vara oföränderlig, dvs att när en transaktion väl ägt rum så går det inte att ta bort, förändra eller återkalla den. För att en transaktion skall skrivas in i blockkedjan så måste alla datorerna i nätverket enas om att transaktionen har skett, de måste uppnå en konsensus innan transaktionen kan bli förevigad i blockkedjan.

Det finns flera olika tekniker för att nå denna konsensus, där den vanligaste är Proof of Work (PoW) som bl.a. Bitcoin och Ethereum använder men på senare tid har en annan teknik blivit allt mer populär Proof of Stake (PoS).

TRON använder en vidareutveckling av PoS, som kallas för Delegated Proof of Stake (DPoS) och det är den som lägger grunden för demokratiseringen av TRONS nätverk.

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Delegated Proof of Stake är den snabbaste, mest effektiva och mest decentraliserade av de ”koncensus” modeller som är tillgängliga. DPoS använder ett röstningsystem för att nå konsensus, där användare röstar på en kandidat till blocktillverkare genom att låsa in sina mynt, och på så sätt ”stake:a”. Sättet som denna röstningsprocess fungerar är mer eller mindre på samma sätt som röstning inom demokrati fungerar, med fördelen att det är mycket lättare för användarna i nätverket att avsätta en blocktillverkare som inte sköter sig genom att låsa upp sina röster och lägga dem på en annan kandidat.

DPoS flyttar således makten från att vara centraliserad till några få för att bli decentraliserat för alla. Om man jämför med te.x. Bitcoin, som använder PoW så kan inte användarna bestämma vilka som skall producera block genom röstning, utan alla med en dator kan försöka bli en blocktillverkare, men genom en typ av utvinningsprocess (eng mining) så vinner den aktör med bäst hårdvara som snabbaste lyckas lösa ett komplext matematiskt problem.
För att TRON vision skall bli verklighet är det således viktigt att hela systemet är demokratiserat och att användarna kan rösta på vilka som skall underhålla och säkra nätverket. Välkommen till Tron Super Representative Elections.

Noder inom TRON’s nätverk

Noder är grunden bakom Blockkedjan och är de datorer / servrar som kör TRON’s blockkedja. Uppsättninegn av noder skiljer sig mellan de olika Blockkedjorna, TRON har tre olika typer av noder som kör och validerar nätverket, Witness, Full och Solidity noder..

Witness nod – De som tillverkar blocken i blockkedjan

En witness nod är block tillverkare och det finns totalt 27 witness noder som var och en körs av individuella företag. Det är dessa som i turordning skspar nya block i blockkedjan, medan andra noder hjälper till att signera blocken. Denna processen bidrar till decentraliseringen och säkerheten i blockkedjan, detta gör att man kan lita på att informationen blockkedjan är korrekt utan att det krävs en centraliserad tredjepart (te.x. en bank, myndighet osv). Detta jobbet är kritiskt och grunden för att TRON skall fungera så belönas dessa med TRX när de skapat ett nytt block.

Full nod – Lagrar nätverkets innehåll

En full nod är så kallade API noder och det kommer finnas tusentals full noder runt om i världen. Dessa kan liknas vid en webbserver och har till uppgift att lagra innehållet som finns på TRON’s nätverk såsom smarta kontrakt, appar, digitalt innehåll m.m. Dessa får dock ingen belöning.

Solidity nodes – Visar information från tidigare block

En solidity nod visar information från tidigare redan producerade block i väntan på att nya block skall skapas och valideras.

För att välja ut de 27 Witness noderna (som har det största ansvaret för nätverket) så hålls publika val var sjätte timme. Detta valet kallas för TRON Super Representative Elections och det är här du som TRON supporter kan vara med och göra din röst hörd.

Tron Super Representative Elections

För att upprätthålla ordningen och säkerheten i TRONS nätverk så behövs 27 super representanter (SRs) väljas som kan agera som witness noder. Deras ansvar är att registrera och verifiera alla transaktioner som sker i TRON’s nätverk. Det är dessa representanter som måste enas om vad som hänt (vilka transaktioner, kontobalanser osv) som skett sen det senast producerade blocket och nå konsensus för att det skall bli förevigat i TRON’s blockkedja. För varje block som produceras belönas de valda representanterna med Trx.

Bild föreställande en översikt över Tron valda super representatives
Här kan man se en överblick över nuvarande valda super representanter (SR)

All information om representanterna är publik och kan ses på TRON’s Blockedja utforskare. En blockkedja utforskare är en publik webbtjänst där vem som helst kan utforska blockkedjan och se alla transaktioner, konton m.m. TRON foundation uppmuntrar röstare att utvärdera representanterna utifrån deras bidrag till TRON’s ekosystem och gemenskapen samt hur de planerar att spendera den TRX som de erhåller vid block tillverkning.

Bilden nedan är från när detta inlägget skrevs och visar de då fyra högst rankade super representanterna. Hela listan kan ses på adressen https://tronscan.org/#/representatives

Varför skall man rösta på super representanter?

Om man tror på Tron som en plattform och vill vara med och bidra till ett så är röstmekanikern ett sätt att säkerställa att rätt kandidater bygger och säkerställer nätverket. Har man investerat långsiktigt i TRON och är en så kallas ”Hodler”, så kan det vara värt att rösta på representanter som bidrar med något till nätverket, te.x. de som bygger appar på TRON’s blockkedja, hjälper till att marknadsföra TRON till allmänheten, belönar de som röstat genom att fördela TRX belöning m.m.

När man röstar på en kandidat så låser man upp sina TRX tokens och i utbyte får TRON Power och bandbredd. TRON Power möjliggör så att du kan rösta för SR kandidater och man får 1 TRON power (röst) för varje fryst TRX. Bandbredd används för att göra transaktioner i nätverket. Ju mer TRX du låser upp ju mer bandbredd får du, vilket gör att du kan genomföra fler transaktioner till ett lägre pris.

Viktigt att understryka är att du aldrig förlorar dina TRX när man låser dem för röstning, dock så går det inte att låsa upp dem inom 3 dagar, så under denna tiden går det inte att skicka eller sälja dina låsta TRX.

Inläggsbild som visar topp 10 Super Representanter
Listan visar topp 10 Super Representanter 24 Januari 2019, baserat på antal röster.

Inom kort kommer vi släppa en guide för hur man förvarar och deltar i röstningen av Super representanter. Tills dess så finns mer information om hur man röstar på den officiella sidan https://tronscan.org/

Framtiden för TRON – BitTorrent och Projekt Atlas.

Inkäggsbild - Tron Köper BitTorrent
Tron köper BitTorrent och utannonserar Projekt Atlas

På kort tid har TRON’s grundare Justin hunnit med mycket, förutom att skapa en egen plattform med sin egna valuta så har han även köpt upp företaget BitTorrent Inc som ligger bakom det enormt populära peer-to-peer fildeningsprotokollet BitTorrent, pionjärerna inom den decentraliserade webben. Kort efter att uppköpet blev offentligt så utannonserades även Projekt Atlas, ett projekt med målet att koppla ihop Trons Blockkedja med BitTorrent för att bygga upp en ny typ av ekonomi. Målet är att användare skall kunna tjäna Trons valuta TRX genom att låna ut sin bandbredd, både för de som laddar upp men även för de som laddar ner. Detta helt utan mellanhänder, vilket gör att digitala producenter får en möjlighet att distribuera och få betalt för sina verk, utan att behöva använda centraliserade plattformar såsom Youtube, Facebook etc.

Sammanfattningsvis så tror jag att TRON går en mycket ljus framtid till mötes, de har både en bra produkt, en ung och driven ledare, tillgång till BitTorrents teknik och deras 100 miljoner användare samt en stark gemenskap. Frågan är dock snarare när, än om. Blockchain branschen är fortfarande i sin linda och troligtvis tar det ytterligare flera år innan decentraliserade appar blir tillräckligt mainstream för adopterat av den breda massan.

Men när den tiden kommer, är jag övertygad om att TRON kommer vara en av de största spelarna på marknaden.

Läs merKöpa kryptovalutan Tron

Relaterat

Om Kryptovalutor

Tumnagel ikon för Kryptovalutor

Vad är en kryptovaluta?

Lär dig allt om Kryptovalutor.

Tumnagel bild för hur man köper och säljer Kryptovalutor

Köpa och Sälj

Lär dig hur man enkelt och säkert köper och säljer Kryptovalutor.

Tumnagelbild för hur man förvarar kryptovalutor

Förvaring

Lär dig hur man enkelt och säkert förvarar Kryptovalutor.

Tumnagelbild föreställande Tron nyheter

Nyheter

Läs om de senaste nyheterna för kryptovalutan Tron

Bitcoin-BTC-icon

Bitcoin (BTC)

Läs mer om kryptovalutan Bitcoin här.

Ethereum-ETH-icon

Ethereum (ETH)

Läs mer om kryptovalutan Ethereum här.

Tron-TRX-icon

Tron (TRX)

Läs mer om kryptovalutan Tron här.

Ripple-XRP-icon

XRP (Ripple)

Läs mer om kryptovalutan XRP (tidigare Ripple) här.

Tumnagelbild för att köpa Ethereum

Köpa Bitcoin

Läs vår guide hur man enkelt köper kryptovalutan Bitcoin

Tumnagelbild för att köpa Ethereum

Köpa Ethereum

Läs vår guide hur man enkelt köper kryptovalutan Ethereum

Utvald bild för inlägget Nybörjarguide till att köpa kryptovalutan Tron (TRX))

Köpa Tron

Läs vår guide hur man enkelt köper kryptovalutan Tron

Ikon för att köpa XRP Ripple

Köpa XRP (Ripple)

Läs vår guide hur man enkelt köper kryptovalutan XRP (tidigare Riiple